MaxiKapitał Na emeryturę Kapitał Forte
MaxiKapitał
« Oszczędzaj i ubezpiecz się! »
MaxiKapitał to propozycja dla osób, które już dziś chciałyby zacząć regularnie odkładać pieniądze, by za parę lat móc realizować swoje plany i marzenia. MaxiKapitał umożliwi Ci gromadzenie oszczędności na utworzonym do tego celu rachunku. Zebrane na nim środki gwarantują Ci minimalną roczną stopę zwrotu 2% (w roku 2014 uzyskaliśmy 4,25%) oraz są zwolnione z podatku dochodowego i podatku od spadku.
MaxiKapitał jest produktem bardzo elastycznym. Masz możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia, stopy indeksacji oraz całkowitego (po 1 roku) lub częściowego (po 3 latach) wykupu.

Podczas trwania umowy Ubezpieczony jest objęty ochroną na wypadek inwalidztwa lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierci w wypadku komunikacyjnym. Uproszczony sposób zawarcia ubezpieczenia - bez ankiety medycznej!

Główne zalety
Bezpieczeństwo - zainwestowana część Twoich
składek oraz dodatkowych wpłat dobrowolnych
podlega oprocentowaniu gwarantowanemu w
wysokości 2% rocznie.
Gwarancje - w zależności od Twoich potrzeb,
możliwość wyboru wysokości świadczenia,
wypłacanego w przypadku Twojej śmierci lub
inwalidztwa w nieszczęśliwym wypadku.
Elastyczność - w dowolnym momencie możesz
dokonać dodatkowej wpłaty dobrowolnej, która
zwiększy Twoje oszczędności.
Zarządzanie finansowe - na koniec każdego roku kalendarzowego masz udział w wynikach finansowych uzyskanych dla umów „MaxiKapitał”.
W dniu 1 stycznia każdego roku Twoje oszczędności zostają powiększone o dodatkowe odsetki z lokat.
Dodatkowe korzyści
Możliwość całkowitego wykupu po 1 roku oraz częściowego wykupu po 3 latach.
Możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia oraz stopy indeksacji.
Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany podatek dochodowy ani podatek od spadku.
Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek w celu lepszego dostosowania do możliwości finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna).
Warunki zawarcia umowy
Minimalny okres trwania umowy: 5 lat.
Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 75 roku życia. Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 80 lat na koniec trwania umowy. Rozszerzenie ubezpieczenia o ubezpieczenia dodatkowe jest możliwe pod warunkiem, że w dacie początku ubezpieczenia Ubezpieczony nie ukończy 65 lat.


Broszura
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Copyright © 2016 Prévoir-Vie
Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce