Optimax

Czym jest "OptiMAX"?

już od 30 zł/mc!
Kwestionariusza medycznego
Skontaktuj się z nami

"OptiMAX" jest terminowym ubez­pieczeniem na życie, które zabezpiecza przed wypadkami  - takimi jak śmierć i inwalidztwo - oraz gwarantuje świadczenie w przypadku hospitalizacji oraz uszkodzeń ciała (złamania, oparzenia).

"OptiMAX" proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeniowy przy bardzo atrakcyjnej składce. W przypadku dożycia, na koniec umowy, otrzymasz również świadczenie odpowiadające sumie ubezpieczenia.

 Ubezpieczenie o prostej i przejrzystej konstrukcji, obejmujące najważniejsze gwarancje.
 Możliwość zawarcia polisy online.
 ochrony ubezpieczeniowej: na wypadek śmierci, inwalidztwa, hospitalizacji oraz obrażeń ciała.

Dodatkowe korzyści

  • Bardzo atrakcyjna, stała składka: już od 30 zł/mc
  • Nic nie tracisz: w przypadku dożycia do końca umowy, otrzymasz sumę ubezpieczenia
  • Bez Kwestionariu­sza medycznego
 

 

Warunki zawarcia umowy

  • OptiMAX jest terminowym ubezpieczeniem na życie i dożycie
  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 55 roku życia
  • Suma ubezpieczenia : 3 500 zł - 35 000 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty