Na emeryturę

Czym jest "Na emeryturę"?

wypłaty środków
w swoją emeryturę
Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie „Na emeryturę” zapewnia utrzymanie dotychczasowego standardu Twojego życia po przejściu na emeryturę poprzez uzyskanie dodatkowych środków finansowych z tego ubezpieczenia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje gwarancję wypłaty zgromadzonych środków finansowych lub świadczenia w przypadku śmierci. Masz możliwość rozszerzenia go o Ubezpieczenia dodatkowe: śmierć lub inwalidztwo  w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego.

 Zainwestowana część Twoich składek oraz dodatkowych wpłat dobrowolnych podlega oprocentowaniu gwarantowanemu.
 Renta dla Ciebie lub Twoich Uposażonych.
 Masz możliwość wyboru rodzaju i wysokości świadczenia końcowego (jednorazowe lub coroczna renta okresowa).

Dodatkowe korzyści

  • Możliwość urealnienia świadczenia końcowego dzięki indeksacji
  • Udział w zyskach
  • Dostępność zgromadzonych środków
  • Możliwość zasilania konta o dodatkowe wpłaty dobrowolne
  • Bez Kwestionariusza medycznego
  • Możliwość dokupienia opcji od następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunki zawarcia umowy

  • Minimalny okres trwania umowy: 5 lat
  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 75 roku życia. Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 80 lat na koniec trwania umowy. Rozszerzenie ubezpieczenia o ubezpieczenie dodatkowe jest możliwe pod warunkiem, że w dacie początku ubezpieczenia Ubezpieczony nie ukończy 65 lat.
  • Minimalna składka miesięczna: 100 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty