40+

Czym jest "40+"?

dożywotnie
Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie "40+" zapewnia spokój Tobie oraz Twojej rodzinie. Nasza oferta gwarantuje zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci Ubezpieczonego, oraz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Polisa działa dożywotnio, a opłacanie składek obwiązuje tylko do 80-tego roku życia. Wysokość składek jest stała przez cały okres trwania umowy. Ubezpieczony sam decyduje, kto w przyszłości otrzyma zgromadzone pieniądze, zwolnione z podatku od spadku.

 Nic nie tracisz: po 80-tym roku życia Prévoir przejmuje opłacanie składek.
 Sam decydujesz o tym, kto w przyszłości otrzyma zgromadzone środki.
 od następstw nieszczęśliwego wypadku (wielokrotność sumy ubezpieczenia).

Dodatkowe korzyści

  • Niezmienna wysokość składki w czasie trwania umowy ubezpieczenia
  • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia do 70 roku życia
  • Bez Kwestionariusza medycznego
  • Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 80-tego roku życia Prévoir przejmuje opłacanie składek
  • Ubezpieczenie odpowiednie dla osób, które ze względu na wiek, musiałyby płacić wysoką składkę
 

 

Warunki zawarcia umowy

  • Limit wieku: do Ubezpieczenia może przystąpić osoba, która - w momencie zawierania umowy - ukończyła 40 rok życia, a nie przekroczyła 70 lat
  • Suma ubezpieczenia : 4 000 zł - 40 000 zł
  • Minimalna składka miesięczna : 30 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty