miniMAX plus

Czym jest miniMAX plus?

Skontaktuj się z przedstawicielem

Produkt miniMAX plus jest terminowym ubezpieczeniem na życie, które zabezpiecza przed skutkami wypadków.

Zakres gwarancji ubezpieczenia obejmuje w wariancie I: 
śmierć, inwalidztwo (również w przypadku nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego) oraz obrażenia ciała tj. oparzenia 2 i 3 stopnia oraz złamania np. kości udowej, biodra, miednicy, kości piszczelowej lub kręgosłupa z wymogiem odbarczenia neurochirurgicznego.
Wariant II dodatkowo obejmuje również hospitalizację.

 

 ochrona w przypadku nieszczęśliwych wypadków.
 ubezpieczenia dostosowana do Twoich potrzeb i możliwości finansowych. 
 w kontrukcji produktu.
 Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany podatek dochodowy ani podatek od spadku.

Główne korzyści

  • Ochrona już od 0,33 zł dziennie!
  • Minimum formalności: polisa "od ręki" 
  • Bez badań medycznych
  • Wybór wersji: 3-letnia lub roczna odnawialna

Warunki zawarcia umowy

  • Limit wieku: Ubezpieczony ukończył 18 lat i nie ukończył 64 lat w dniu początku ubezpieczenia
  • Suma ubezpieczenia: 10 000 zł - 100 000 zł
  • Opłacanie składek w formie Polecenia zapłaty