ProLife

Czym jest "ProLife"?

już od 25 zł!
ubezpieczenia
Skontaktuj się z nami

Poważna choroba taka jak zawał serca czy nowotwór najczęściej wymaga długiego pobytu w szpitalu i/lub kosztownych operacji czy zabiegów. Teraz, dzięki naszemu ubezpieczeniu, możesz zabezpieczyć się finansowo: w przypadku gdy poważnie zachorujesz wypłacimy Ci pieniądze, niezbędne w leczeniu.

 
"ProLife" swoim zakresem obejmuje choroby, których najczęściej się obawiamy, jak np. nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu czy utrata wzroku.

W razie Poważnego zachorowania lub Poważnego zabiegu, Ubezpieczający jest zwolniony z opłacania składki do najbliższej rocznicy Umowy ubezpieczenia.
  Ubezpieczenie obejmuje choroby takie jak np.: nowotwór, zawał serca, udar mózgu.
W przypadku zdiagnozowania jednej z objętych ubezpieczeniem chorób, Ubezpieczony otrzyma świadczenie, które pomoże mu pokryć koszty leczenia.

Dodatkowe korzyści

  • Sam wybierasz sumę ubezpieczenia (do 100.000 zł)
  • Niska składka: już od 25 zł!

Warunki zawarcia umowy

  • ProLife jest terminowym ubezpieczeniem na życie
  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 55 roku życia
  • Suma ubezpieczenia : do 100 000 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty