ProRodzina

Czym jest "ProRodzina"?

ubezpieczenie
do wyboru
Skontaktuj się z nami

"ProRodzina" to terminowe ubezpieczenie na życie dla osób, które pragną zabezpieczyć życie i zdrowie swoje oraz swojej rodziny w razie nieprzewidzianych okoliczności.

"Prorodzina" gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków, a także całkowitego i trwałego inwalidztwa. Objęte ochroną są także urodzenie dziecka i śmierć osoby w najbliższej rodzinie.

 

 wyboru jednego z 4 wariantów.
 W ofercie dostępne również opcje rodzinne.
 Ubezpieczenie o prostej i przejrzystej konstrukcji,
obejmujące najważniejsze gwarancje.

Dodatkowe korzyści

  • Wysoka suma ubezpieczenia w niskiej cenie
  • Zapewnienie środków finansowych w ważnych momentach życia, np. urodzenie dziecka
  • Gwarancja świadczenia m.in. w przypadku hospitalizacji
  • Bez Kwestionariusz medycznego

Warunki zawarcia umowy

  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 55 roku życia.
  • Suma ubezpieczenia : 5 000 zł - 30 000 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty