MaxiKapitał

Czym jest "MaxiKapitał"?

swoje plany
bezpiecznie
Skontaktuj się z nami

Propozycja dla osób, które już dziś chciałyby zacząć regularnie odkładać pieniądze, aby za kilka lat móc realizować swoje plany i marzenia.

"MaxiKapitał" umożliwia regularne gromadzenie oszczędności. Świadczenia są zwolnione z podatku od spadku oraz z  podatku dochodowego. MaxiKapitał jest produktem bardzo elastycznym. Masz możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia, stopy indeksacji składki oraz opcji ochrony na wypadek inwalidztwa, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierci w wypadku komunikacyjnym.

 Zainwestowana część Twoich składek oraz dodatkowych wpłat dobrowolnych podlega oprocentowaniu gwarantowanemu.
 W dowolnym momencie możesz dokonać dodatkowej wpłaty dobrowolnej, która zwiększy Twoje oszczędności.
 Na koniec każdego roku kalendarzowego masz udział w wynikach finansowych uzyskanych dla umów "MaxiKapitał" (odsetki z lokat).

Dodatkowe korzyści

  • Możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia oraz stopy indeksacji
  • Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany podatek dochodowy ani podatek od spadku
  • Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek w celu lepszego dostosowania do możliwości finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna)

Warunki zawarcia umowy

  • Minimalny okres trwania umowy: 5 lat
  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 75 roku życia. Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 80 lat na koniec trwania umowy. Rozszerzenie ubezpieczenia o ubezpieczenie dodatkowe jest możliwe pod warunkiem, że w dacie początku ubezpieczenia Ubezpieczony nie ukończy 65 lat.
  • Minimalna składka miesięczna: 70 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty