Produkt dla Banków Spółdzielczych: ProKredyt +


Czym jest "ProKredyt+"?

Nasze biura w Polsce

Produkt "ProKredyt+" jest produktem przygotowanym dla Banków Spółdzielczych. Zabezpiecza finansowo Kredytobiorcę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wariancie podstawowym lub śmierć i inwalidztwo w wariancie  rozszerzonym. Świadczenie wypłacane z polisy jest równe aktualnemu zadłużeniu na dzień zdarzenia.

 Szeroki zakres gwarancji w dobrej cenie.
 Wszystkie formalności załatwiane w Banku.
 Zapewniamy materiały, opiekę Menedżera, szkolenia oraz egzaminy KNF.

Dodatkowe korzyści

 • Ochrona nawet do 85 roku życia!
 • Możliwość dokupienia opcji "Czasowa niezdolność do pracy"
 • Wybór między wariantem podstawowym (śmierć) oraz poszerzonym
  (śmierć i inwalidztwo)

Warunki zawarcia umowy

 • Limit wieku: 
  • Wiek przystąpienia do ubezpieczenia 18 – 70 lat

  • dla gwarancji "Inwalidztwo na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku" – w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 70 roku życia. Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 75 lat na koniec trwania umowy.
  • dla gwarancji "Czasowa niezdolność do pracy" – w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 60 roku życia. Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 65 lat na koniec trwania umowy. 
 • Składki: miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub jednorazowe za cały okres kredytowania.

Kontakt z naszymi Menedżerami:

Agnieszka Wilusz-Wierzbicka
tel. 609 335 910 - email: agnieszka.wilusz-wierzbicka@prevoir.pl
(woj. podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz mazowieckie)

Teresa Fąfara
tel. 609 335 940 - email: teresa.fafara@prevoir.pl
(woj. dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie oraz zachodnio-pomorskie)

Arkadiusz Janusiak
tel. 609 601 122 - email: arkadiusz.janusiak@prevoir.pl
(woj. małopolskie, śląskie oraz świętokrzyskie)

 

 

Pobierz: