ProOchrona

Czym jest "ProOchrona"?

w niskiej cenie
w rocznicę polisy możliwość zmiany składki
Skontaktuj się z nami

"ProOchrona", tańsza niż standardowe produkty ochronne, jest ubezpieczeniem o prostej i przejrzystej konstrukcji. 

Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci lub inwalidztwa. W przypadku wyboru Ubezpieczeń dodatkowych ProOchrona gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku inwalidztwa oraz śmierci w Nieszczęśliwym Wypadku (NW) oraz w Nieszczęśliwym Wypadku Komunikacyjnym (NWK).

Produkt przydatny w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, jak np. utrata zdrowia lub jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych.

 Ubezpieczenie o prostej i przejrzystej konstrukcji, obejmujące najważniejsze gwarancje.
 Tańszy niż standardowe produkty, zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci oraz inwalidztwa.
 W rocznicę polisy, możliwość wyboru najkorzystniejszego wariantu, dopasowanego do Twoich potrzeb.

Dodatkowe korzyści

 • Możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia
 • Ochrona na wypadek inwalidztwa z dowolnej przyczyny
 • Bardzo atrakcyjna, niska składka
 • Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna). Jeśli długość okresu ubezpieczenia nie przekracza 5 lat, możliwość opłacenia składki jednorazowej.

Warunki zawarcia umowy

 • Limit wieku:
  • dla gwarancji "Śmierć" –  w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 75 roku życia
  • dla gwarancji "Inwalidztwo" – w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 70 roku życia. Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 70 lat na koniec trwania umowy
 • Ubezpieczony nie może mieć ukończonych 85 lat na koniec trwania umowy
 • Suma ubezpieczenia : 1 000 zł - 1 000 000 zł
 • Minimalna składka miesięczna : 20 zł
 • Minimalna składka roczna: 100 zł
 • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty