ProOchrona

Czym jest "ProOchrona"?

w niskiej cenie
w rocznicę polisy możliwość zmiany składki
Skontaktuj się z nami

"ProOchrona", tańsza niż standardowe produkty ochronne, jest ubezpieczeniem o prostej i przejrzystej konstrukcji. 

Zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci lub inwalidztwa. Produkt przydatny w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, jak np. utrata zdrowia lub jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych.

 Ubezpieczenie o prostej i przejrzystej konstrukcji, obejmujące najważniejsze gwarancje.
 Tańszy niż standardowe produkty, zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci oraz inwalidztwa.
 W rocznicę polisy, możliwość wyboru najkorzystniejszego wariantu, dopasowanego do Twoich potrzeb.

Dodatkowe korzyści

  • Możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia
  • Ochrona na wypadek inwalidztwa z dowolnej przyczyny
  • Bardzo atrakcyjna, niska składka
  • Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek w celu lepszego dostosowania do możliwości finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna)

Warunki zawarcia umowy

  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 70 roku życia
  • Suma ubezpieczenia : 1 000 zł - 1 000 000 zł
  • Minimalna składka miesięczna : 20 zł
  • Opłacanie składek w formie polecenia zapłaty